Go to Top
Per 19 oktober 2020 is Comercia onderdeel van De Webmakers, voor meer informatie klik hier.

Responsive OpenCart webshop Batterijenhuis

Project informatie

Batterijenhuis.nl is al 10 jaar het adres voor de aanschaf van batterijen, accu’s en aanverwante producten. In 2014 is een start gemaakt met de voorbereiding voor de bouw van een nieuwe webshop. De huidige webshop was verouderd en niet geoptimaliseerd voor bezoekers via mobiel of tablet. Samen met de eigenaar van batterijenhuis.nl, Ricardo Berruezo, is er begonnen met het uitwerken van een plan die de leidraad zou vormen voor het realiseren van de webshop.

“Van begin tot het eind van het project is er een goed en duidelijk plan gemaakt en dit plan is ook goed uitgevoerd.”

De e-commerce strategie: Een onderbouwd plan vooraf

Voordat er gestart kon worden met de grafische en technische realisatie van de webshop is er eerst voldoende aandacht besteed aan de onderbouwing van het project. De e-commerce strategie. Er zijn verschillende acties uitgevoerd in deze voorbereidingsfase die er aan hebben bijgedragen dat er een stevig fundament lag voordat er gebouwd kan gaan worden. Voorbeelden van deze acties zijn:

 • Opstellen van de ambities, doelstellingen en doelgroepen van Batterijenhuis m.b.t. de webshop;
 • Analyse historische Google Analytics data om must-have functionaliteiten te ontdekken;
 • Concurrentie analyse: Wie zijn de belangrijkste concurrenten, wat doen ze goed en wat kan beter?;
 • Onderscheidend vermogen en beïnvloedingsprincipes scherp krijgen: Waarom kopen mensen iets bij Batterijenhuis?
 • E-commerce bouwstenen: Welke functionele elementen gaan we gebruiken in de webshop en waarom?e-commerce strategie

Deze bovenstaande acties hebben niet alleen geleid tot nieuwe waardevolle inzichten, maar ook tot een helder overzicht van wat er moest gaan gebeuren. In deze fase werd ook duidelijk dat er koppelingen zouden worden gemaakt met een boekhoudpakket (Asperion), een fullfillment platform (eWarehousing) en productsfeeds van externe leveranciers. Hier zijn workflows voor uitgewerkt om de uitwisseling van data zo efficient mogelijk in te richten.

Ondanks dat er vooraf goed onderzoek is gedaan naar de invulling van de nieuwe webshop, hebben we voor een aanpak gekozen waarin er tijdens het proces genoeg ruimte bleef voor bijsturing en aanpassing op basis van voortschrijdende inzichten. Dit is een absolute must in een e-commerce project. De ontwikkelingen volgen elkaar in een dusdanig hoog tempo op dat flexibiliteit gewenst is. Daarnaast blijkt soms dat hetgeen vooraf bedacht, in de praktijk minder goed werkt dan verwacht. Ook dan is het fijn om te kunnen bijsturen.

Wireframes & design: Bouwtekeningen voor functionele werking

wireframesOp basis van de (functionele) inzichten uit de voorfase is er gestart met het opstellen van wireframes (bouwtekeningen) van de belangrijkste pagina’s van de nieuwe webshop. Bij het opstellen van de wireframes is met name gekeken naar de logische functionele werking van de webshop. Met in het achterhoofd de verschillende doelgroepen maar ook schermafmetingen van (mobiele) apparaten. Op het moment dat de indeling van de pagina’s grotendeels duidelijk was werd  gekeken op welke plekken de onderscheidende eigenschappen en beïnvloedingsprincipes toegepast konden worden. Toen de wireframes waren afgerond, is er gestart met het ontwikkelen van de grafische ontwerpen van de verschillende pagina’s. De bouwtekeningen werden omgeturnd tot volledig uitgewerkte pagina’s.

Technische realisatie: De daadwerkelijke bouw van de webshop

developmentMet de uitgewerkte pagina designs en lijst met functionele eisen en wensen kon gestart worden met de bouw van de webshop. De webshop is gebaseerd op het e-commerce platform OpenCart vanwege de flexibiliteit, snelheid en schaalbaarheid. De bouw van de webshop bestond grofweg uit drie fases:

 1. Configuratie OpenCart (installatie platform, taalbestanden en modules)
 2. Front-end ontwikkeling (omzetten van het grafisch ontwerp naar responsive webpagina’s)
 3. Backend ontwikkeling (het bouwen van de specifieke functionaliteiten en koppelingen)

Op het moment dat de technische realisatie was afgerond, is er een uitgebreide testperiode gestart om er 100% zeker van te zijn dat de weergave, functionaliteit en koppelingen conform de gewenste kwaliteitseisen opgeleverd waren. Dit proces ging in nauwe samenwerking met Batterijenhuis. Feedback van klanten is essentieel om tot de beste resultaten te komen.

Het resultaat: Een scorende webshop!

Het resultaat mag er zijn! De webshop is medio 2015 opgeleverd en Ricardo Berruezo is erg tevreden met het resultaat. De eerste cijfers tonen ook aan dat de conversie op een mooi percentage zit.

Impressie webshop Batterijenhuis:

Batterijenhuis op smartphone

Batterijenhuis op smartphone

Batterijenhuis op iPad

Batterijenhuis op tablet

Batterijenhuis op laptop

Batterijenhuis op laptop

winkelmand-batterijenhuis

Batterijenhuis op laptop

 

 

 

 

 

 

Technische succesfactoren webshop Batterijenhuis.nl:

 • Unieke custom made responsive template;
 • Koppeling tussen OpenCart en de boekhoudsoftware van Asperion;
 • Koppeling tussen OpenCart en de fulfillmentsoftware van Ewarehousing;
 • Accuzoeker functionaliteit;
 • Automatische import van externe productfeeds;
 • Migratie van klanten, bestellingen van OsCommerce naar OpenCart;
 • Mogelijkheid om een productspecifieke FAQ te activeren;

Ook behoefte aan een doordachte en scorende webshop?

Maak een (telefonische) afspraak om voor een eerste kennismaking. Wij zijn benieuwd naar uw uitdagingen en ambities! 

Project details

Partner:
Berric

Onze activiteiten:
Strategie vorming
Wireframing
Grafisch ontwerp
Technische realisatie
Conversie optimalisatie

Bekijk webshop:
Batterijenhuis.nl