Go to Top
Per 19 oktober 2020 is Comercia onderdeel van De Webmakers, voor meer informatie klik hier.

Exact Online koppeling met OpenCart

Exact Online koppeling met OpenCart

Iedere organisatie heeft een duidelijke visie en focus nodig om het optimale te presteren. Betreedt je teveel neventerreinen, dan zal blijken dat aan datgene waar je sterk in bent minder aandacht kan worden gegeven. En dat merk je vervolgens weer aan verschillende factoren, zoals imago, klanttevredenheid, de kwaliteit van het product en de mate waarin jouw collega’s zich prettig voelen op hun plek. Het antwoord is Exact Online koppeling met OpenCart.

Wij zijn een technisch georiënteerde onderneming en hebben een duidelijke specialisatie. Die specialisatie proberen wij aan te wenden om zoveel als mogelijk toegevoegde waarde voor onze klanten te leveren. Deze klanten bevinden zich voor het grootste deel in de online retail. Wij zijn dus constant op zoek naar oplossingen die het primaire proces van deze grote groep klanten ondersteunen.

Een onderwerp waar iedere webshop-eigenaar mee geconfronteerd wordt, is het voeren van een (financiële) administratie. Om die reden hebben wij in het verleden talloze OpenCart webshop implementaties gedaan van koppelingen met pakketten als Afas, Twinfield, Asperion en ExactOnline. Dit zijn onmisbare tools voor een groeiende webshop, want ze verhogen de productiviteit en geven meer grip op financiële sturing.

Waarom Exact Online koppeling met OpenCart?

Al meer dan vijf jaar werken wij met een team van ervaren OpenCart specialisten aan uitdagende e-commerce projecten. Vanuit een goed doordacht plan om succesvol te worden met de webshop helpen wij niet alleen met de realisatie maar ook met de optimalisatie van OpenCart shops. Onze duidelijke en structurele commitment aan het OpenCart platform en de OpenCart community versterken onze business, maar versterken ook zeker het platform zelf. OpenCart wordt hierdoor simpelweg een legitieme keuze voor de grotere, ambitieuze projecten.

OpenCart is al lang geen platform meer wat enkel gebruikt kan worden voor kleinere webshops. Wij doen steeds vaker projecten voor grote(re) spelers die inzien dat Comercia de slagkracht en ervaring heeft om technisch uitdagende projecten op basis van OpenCart succesvol te kunnen voltooien. Met goede ontwikkelaars en software ontwikkelprocessen van een hoge standaard met versiebeheer, code reviews en release management wordt dit verhaal extra ondersteund. Het feit dat wij nauw samenwerken met overkoepelende organisatie Hosting on Demand B.V. maakt dit totaalplaatje alleen maar verder af. Wij leveren al onze “in huis” gehoste OpenCart webshops af met specifieke optimalisaties en dat is fijn voor de gemoedsrust, maar ook zeer in dienst van SEO. Ons trackrecord qua OpenCart uptime en performance is ongeëvenaard in de markt en daar mogen we best trots op zijn.

Een logische stap welke wij vorig jaar hebben doorgemaakt is die van pure projectorganisatie naar deels productontwikkelaars. Immers, hetzelfde kunstje keer op keer, maar steeds net iets anders, uitvoeren voor onze klanten is minder efficiënt dan het ontwikkelen van goede tools met eenzelfde doel welke door alle klanten gebruikt kunnen worden. Deze modules, koppelingen en uitbreidingen kunnen wij doorlopend blijven uitbreiden en ondersteunen.

Na enkele Exact Online-integraties op projectbasis te hebben uitgevoerd en met de introductie van de eis door Exact Online om alle Apps met behulp van OAuth2.0 te authenticeren, was het voor ons duidelijk: we gaan van onze te bouwen Exact Online-module het vlaggenschip maken dat OpenCart en Exact Online verder op de kaart zet in Nederland en in de Wereld. Exact Online past namelijk goed bij ons. Het pakket is functioneel en technisch vooruitstrevend en de commerciële ambities zijn Wereldwijd merkbaar. Wij hebben voor de uitrol van onze modules dan ook contact met onze partner managers in Nederland, België, Groot Brittannië en de Verenigde Staten. Met de benoeming van Exact Online App partner hebben wij de erkenning van Exact ontvangen dat onze koppeling aan de hoge eisen van Exact voldoet. Een mooie waardering!

exact certified partner

Functionaliteit en instellingen van Exact Online koppeling met OpenCart

Onze standaard module is heel eenvoudig te installeren en in te schakelen. Veel meer dan bestanden plaatsen via een Internet-browser en Exact Online toestemming geven om met de administratie te kunnen communiceren is niet nodig. Hierna wordt het interessanter. Vanuit OpenCart is het namelijk mogelijk om allerlei zaken in te stellen. Zo kan in eerste instantie een testadministratie geselecteerd worden om mee te communiceren, zodat de “echte” administratie niet wordt vervuild tijdens het testen en configureren. In hoofdlijnen kan verder op een drietal onderwerpen worden ingezoomd.

OpenCart bestaat qua raakvlakken met een (financiële) administratie uit producten, klanten en bestellingen. Het unieke aan onze koppeling is dat ervoor gekozen kan worden om OpenCart leidend te laten zijn in de koppeling, maar ook ExactOnline. Een pakket als ExactOnline en zeker de handel-varianten, wordt veelal ingezet als centraal procesondersteunend middel dat verkoop via verschillende kanalen overzichtelijk en efficiënt mogelijk maakt. In zo’n geval is OpenCart, al dan niet in multi-store opstelling, slechts een verkoopkanaal waarmee gecommuniceerd moet kunnen worden. Om die reden kan flexibel worden ingesteld of produten juist vanuit OpenCart naar ExactOnline moeten worden bijgewerkt of andersom. Hetzelfde geldt voor de voorraad van die producten en zelfs voor bestellingen is een tweeweg-integratie mogelijk.

Naast deze hoofdpunten, welke op zich al complex kunnen zijn, verzamelen wij constant feedback van al onze klanten en we proberen zoveel als mogelijk zinvolle functionaliteiten te blijven toevoegen aan onze module. Zo is het mogelijk om adresvelden uit OpenCart te combineren tot een bepaald formaat dat ExactOnline past. Voor productprijzen en prijzen op orders, kan gekozen worden of alles inclusief of exclusief BTW moet worden doorgestuurd; uiteraard in combinatie met de juiste koppelingen van BTW-instellingen in OpenCart aan de BTW-codes in ExactOnline. En hoewel een bestelling in OpenCart vrij eenvoudig lijkt, zijn wij in staat om met een enkele bestelling uit OpenCart in ExactOnline zowel een klant te zoeken, te matchen, een contactpersoon volledig te vullen, inclusief aanhef ten behoeve van (marketing)correspondentie, productregels te voorzien van juiste kortingen en detaillering over gekozen opties, et cetera. Wij zijn en blijven in dit opzicht ontzettend scherp op de beste balans tussen weinig configureren en eenvoudig ogen enerzijds en veel bereiken en complexiteit wegnemen anderzijds.

Productopties

Productopties in OpenCart zijn eigenlijk een hoofdstuk op zich. Een administratie zoals die in ExactOnline bestaat uit onder andere artikelen die al dan niet op voorraad zijn, verdeeld over magazijnen, enzovoorts. Zo’n artikel representeert in de regel één fysiek product met alle eigenschappen die zo’n product kan of moet hebben. Als voorbeeld kunnen we een steigerhouten tafel nemen. Een tafel met een afmeting van 90cm x 180cm is fysiek een ander product dan een tafel van 100cm x 200cm. In OpenCart behandelen we zo’n product als een tafel met verschillende instellingen (productopties) die invloed kunnen hebben op de prijs ten opzichte van het product zelf.

Deze situatie is nog een simpele weergave van de werkelijkheid, maar punt is dat onze module geruisloos al die combinaties weet op te bouwen in Exact Online, de juiste prijzen weet te koppelen (door de productoptie-invloeden) en voor alle producten ook nog eens volgens een zelf te bepalen schema de artikelen codeert. In deze naadloze integratie wordt voorts nog van alles toegepast om alles wat OpenCart “weet” over te dragen aan OpenCart, zodat al die verschillende producten goed te vinden zijn, goed gedetailleerd en goed geprijsd.

Conclusie

De prachtige en robuuste Exact Online koppeling met OpenCart is beschikbaar. Zowel kleine als grote bedrijven kunnen hier heel veel tijdswinst mee boeken door handmatige werkzaamheden rondom de (financiële) administratie van de webshop te besparen. Hierdoor ontstaat er tijd om te focussen op de activiteiten die zorgen voor groei en succes. Wij blijven scherp op nieuwe ontwikkelingen en wensen van onze klanten m.b.t. de Exact Online koppeling met OpenCart. Het blijft een vast agendapunt om de koppeling verder door te ontwikkelen en OpenCart verder op de kaart te zetten als volwassen platform geschikt voor uitdagende e-commerce projecten.

opencart partnerGepubliceerd in de Online Retailer van juni 2016.